تدوینگر کیست؟

تدوینگر کیست؟

تدوینگر کیست؟

تدوین یکی از مراحل بسیار مهم در فیلمسازیست…
تدوینگر مانندِ سایرِ عوامل در فیلم سازی باید نگاه هنریِ کاملا پخته ای داشته باشد و به تمامی مراحل تولید و خلق اثر مسلط باشد…

کارایی و معرفی یک تدوینگر

– ترتیب نما را انتخاب می کند
– برش می زند
– و تصحیح می کند

– زمانِ یک نما را با توجه به محتوای کلِ فیلم، افزایش یا کاهش می دهد

– می داند چه وقت از نمایِ بسته و چه زمان از نمای باز برای فضاسازی استفاده کند

– منطقِ یک فیلم را می سازد و خروجی کار را هر چه بهتر و بهتر می کند

– حذف کردنِ یک نمایِ (حتی) بسیار زیبا از نظرِ بصری یا قرار دادن یک نمایِ عادی، تصمیمی هست که نتیجه را رقم می زند و هر دو آن ها مهم است…

– یک تدوینگر با مشاهده ساعت ها فیلمِ راش بهترین آن ها را گلچین می کند و اولین بیننده فیلم هست
و بنا به موقعیت های مختلف به سببِ دانش، حس های مختلف را خلق* می کند… و ریتمِ موردِ نظرِ کاگردان را به وجود می آورد

– تدوینگر کارگردان دوم فیلم است…

– در نهایت بهترین تدوینگر کسی ست که، هیچکس نتواند از کارش آگاه شود…

دیگر مقالات :

میدان در عکاسی چیست؟

انواع تدوین شاملِ (نگاهی به سه سبکِ اصلی)

ارسال در :
لینک کوتاه :