پلاگین سینما فوردی Trypogen ابزار ساخت پالیگان سه بعدی ✔️(رایگان)

پلاگین سینما فوردی Trypogen ابزار ساخت پالیگان سه بعدی ✔️(رایگان) 5


دانلود پلاگین Trypogen 1.1 ابزار ساخت پالیگان سه بعدی در سینما فوردی

با پلاگین سینما فوردی Trypogen میتوانید اجسام سه بعدی با پالیگان های به هم چسبیده درست کنید. عمق فاصله بین یک لبه چند ضلعی اصلی و لبه مربوط به عناصر داخلی را مشخص می کند. تنوع مقدار درصد را برای تغییر عمق می دهد. کشویی آن به ۱۰۰ محدود است، با این حال، می توانید این مقدار را تا ۲۰۰ فشار دهید. برای اینکه حجم چند ضلعی را وارد کنید، یک مقدار ضخامت را وارد کنید. حجم با اکسترود کردن سطوح در جهت سطح طبیعی آنها حاصل می شود. برای معکوس کردن جهت اکستروژن، یک مقدار منفی وارد کنید.

 دوره پیشنهادی: آموزش سینما فوردی cinema 4d مقدماتی تا پیشرفته

پلاگین سینما فوردی Trypogen ابزار ساخت پالیگان سه بعدی ✔️(رایگان) 7

ارسال در :
لینک کوتاه :